میکروسکوپ و ذره بین ( نمایش 1 - 48 از محصول 235)
مرتب سازی بر اساس:
  • گرانترین
  • ارزانترین
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروش ترین

میکروسکوپ الیمپوس مدل CX21

Olympus CX21 Microscope

کمترین قیمت: 24,500,000 تومان
بیشترین قیمت: 24,500,000 تومان

میکروسکوپ صاایران مدل BM-180N

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

لوپ صاایران مدل ZSM1001

کمترین قیمت: 4,350,000 تومان
بیشترین قیمت: 4,350,000 تومان

میکروسکوپ مدل H-730

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

میکروسکوپ برقی مدیک مدل h_730

کمترین قیمت: 1,395,000 تومان
بیشترین قیمت: 1,395,000 تومان

میکروسکوپ مدل XSP45

کمترین قیمت: 1,161,000 تومان
بیشترین قیمت: 1,161,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال USB مدل 2000x

کمترین قیمت: 990,000 تومان
بیشترین قیمت: 990,000 تومان

میکروسکوپ مدیک مدل MA1500-3PZL

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

ذره بین کامار مدل LTS-176-61

کمترین قیمت: 925,000 تومان
بیشترین قیمت: 925,000 تومان

میکروسکوپ لونهوک مدل labZZ M101

Levenhuk labZZ M101 Microscope

کمترین قیمت: 924,000 تومان
بیشترین قیمت: 924,000 تومان

میکروسکوپ سلسترون مدل 44121

Celestron 44121 Microscope

کمترین قیمت: 890,000 تومان
بیشترین قیمت: 890,000 تومان

میکروسکوپ مدیک مدل Ma 1500

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

ذره بین کامار مدل LTS-131C

کمترین قیمت: 850,000 تومان
بیشترین قیمت: 850,000 تومان

میکروسکوپ 28 تکه سلسترون

Celestron 28 Pieces Microscope

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

میکروسکوپ دانش آموزی Solomark مدل 900X

SoloMark 900X Microscope

کمترین قیمت: 711,000 تومان
بیشترین قیمت: 711,000 تومان

میکروسکوپ سولومارک مدل HM900

Solomark HM900 Microscope

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

میکروسکوپ صاایران مدل STM1000

Sairan STM1000 Microscope

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

میکروسکوپ مید مدل b900

کمترین قیمت: 550,000 تومان
بیشترین قیمت: 550,000 تومان

ذره بین کامار مدل LTS-120C

کمترین قیمت: 529,000 تومان
بیشترین قیمت: 529,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال لایف اسکوپ مدل CM1

Lifescope CM1 Digital Microscope

کمترین قیمت: 410,000 تومان
بیشترین قیمت: 410,000 تومان

سه پایه ذره بین کامار مدل FS1

کمترین قیمت: 366,000 تومان
بیشترین قیمت: 366,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X

Digital microscope model 1000X

کمترین قیمت: 345,000 تومان
بیشترین قیمت: 345,000 تومان

میکروسکوپ مدیک مدل Mp-450

Medic Microscope Mp-450L Microscope

کمترین قیمت: 274,550 تومان
بیشترین قیمت: 274,550 تومان

میکروسکوپ دیجیتال یورواسکوپ مدل X 500

Euroscope Digital Microscope Model 500X

کمترین قیمت: 259,800 تومان
بیشترین قیمت: 259,800 تومان

ذره بین کامار مدل AL13 ALB

کمترین قیمت: 197,500 تومان
بیشترین قیمت: 197,500 تومان

ذره بین کامار مدل MC02

کمترین قیمت: 182,000 تومان
بیشترین قیمت: 182,000 تومان

لوپ کامار مدل SA75A

کمترین قیمت: 174,000 تومان
بیشترین قیمت: 174,000 تومان

ذره بین هدلایتی پیشرفته مدل 9898B1

Eyeglasses bracket/headband interchangeable magnifier with 2LED -upgraded version

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

ذره بین عینکی کامار مدل YJ0101 A

کمترین قیمت: 165,000 تومان
بیشترین قیمت: 165,000 تومان

ذره بین کامار مدل MC01

کمترین قیمت: 153,000 تومان
بیشترین قیمت: 153,000 تومان

ذره بین کامار مدل FDL11 G

کمترین قیمت: 152,000 تومان
بیشترین قیمت: 152,000 تومان

ذره بین کامار مدل SML23

کمترین قیمت: 150,000 تومان
بیشترین قیمت: 150,000 تومان

ذره بین کامار مدل SO75 A

کمترین قیمت: 146,000 تومان
بیشترین قیمت: 146,000 تومان

ذره بین کامار مدل SML11 A

کمترین قیمت: 143,000 تومان
بیشترین قیمت: 143,000 تومان

ذره بین کامار مدل 2513A

کمترین قیمت: 141,000 تومان
بیشترین قیمت: 141,000 تومان

چراغ روشنایی پیشانی بهمراه ذره بین مدل Light Head

کمترین قیمت: 139,800 تومان
بیشترین قیمت: 139,800 تومان

ذره بین کامار مدل FD11 G

کمترین قیمت: 134,000 تومان
بیشترین قیمت: 134,000 تومان

لوپ کامار مدل TL02

کمترین قیمت: 128,000 تومان
بیشترین قیمت: 128,000 تومان

ذره بین کامار مدل 2512G

کمترین قیمت: 128,000 تومان
بیشترین قیمت: 128,000 تومان

ذره بین کامار مدل 8713A

کمترین قیمت: 126,500 تومان
بیشترین قیمت: 126,500 تومان

ذره بین کامار مدل FDL90 G

کمترین قیمت: 120,000 تومان
بیشترین قیمت: 120,000 تومان

ذره بین کامار مدل HM11A

کمترین قیمت: 119,000 تومان
بیشترین قیمت: 119,000 تومان

ذره بین کامار مدل MC03

کمترین قیمت: 117,000 تومان
بیشترین قیمت: 117,000 تومان

ذره بین کامار مدل 7588

کمترین قیمت: 114,000 تومان
بیشترین قیمت: 114,000 تومان

میکروسکوپ چانگ شنگ تویز مدل c2119

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

ذره بین کامار مدل RB85G

کمترین قیمت: 110,000 تومان
بیشترین قیمت: 110,000 تومان

لوپ کامار مدل HPL30 A

کمترین قیمت: 109,000 تومان
بیشترین قیمت: 109,000 تومان

لوپ کامار مدل SLB75

کمترین قیمت: 109,000 تومان
بیشترین قیمت: 109,000 تومان
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5