مبدل حرارتی ( نمایش 1 - 48 از محصول 17)
مرتب سازی بر اساس:
  • گرانترین
  • ارزانترین
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروش ترین

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدلHP-1800 با ظرفیت 18000 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 17,500,000 تومان
بیشترین قیمت: 17,500,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1500 با ظرفیت 15000 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 11,700,000 تومان
بیشترین قیمت: 11,700,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1200 با ظرفیت 12000 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 9,930,000 تومان
بیشترین قیمت: 9,930,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-900 با ظرفیت 9000 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 8,720,000 تومان
بیشترین قیمت: 8,720,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-750 با ظرفیت 7500 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 7,300,000 تومان
بیشترین قیمت: 7,300,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-600 با ظرفیت 6000 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 5,450,000 تومان
بیشترین قیمت: 5,450,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-500 با ظرفیت 5000 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 4,850,000 تومان
بیشترین قیمت: 4,850,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-300 با ظرفیت 3000 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 2,900,000 تومان
بیشترین قیمت: 2,900,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-350 با ظرفیت 3500 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: ناموجود تومان
بیشترین قیمت: ناموجود تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-250 با ظرفیت 2500 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 2,550,000 تومان
بیشترین قیمت: 2,550,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-200 با ظرفیت 2000 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 2,300,000 تومان
بیشترین قیمت: 2,300,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-120 با ظرفیت 1200 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 1,460,000 تومان
بیشترین قیمت: 1,460,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-100 با ظرفیت 1000 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 1,350,000 تومان
بیشترین قیمت: 1,350,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-80 با ظرفیت 800 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 1,160,000 تومان
بیشترین قیمت: 1,160,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-60 با ظرفیت 600 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 910,000 تومان
بیشترین قیمت: 910,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-50 با ظرفیت 500 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 860,000 تومان
بیشترین قیمت: 860,000 تومان

مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-40 با ظرفیت 400 لیتر بر ساعت

کمترین قیمت: 790,000 تومان
بیشترین قیمت: 790,000 تومان
  • 1